راهکارهای SIEM

قابلیت های الزامی و ویژگی های فنی سامانه   SIEM ابزار SIEM بعنوان تامین کننده اصلی ورودی های مرکز SOC بمنظور رصد و پایش زیرساخت های تحت پوشش بکار می رود. این ابزار بعنوان هسته اصلی مرکزعملیات امنیت عمل می کند. در …

پارس مهرمایا

شرکت پارس مهر مایا مفتخر است تا با کادر فنی مجرب و همکاری جمعی از اساتید قدیمی شبکه در ایران، در زمینه مشاوره و ارائه راهکارهای جامع شبکه اقدام به فعالیت نموده است. اعضای این شرکت با هدف ارائه خدمات مشاوره …