پشتیبانی و نگه داری

 پشتیبانی و نگهداری : یکی از مهمترین نیازمندیهای شبکه‌های متوسط و بزرگ، بحث نگهداری و پشتیبانی شبکه است. اجرای فرایند نگهداری منطبق بر دستورالعمل‌های دقیق باعث می‌شود تا از “سنگین شدن بار تدریجی سیستم‌ها و شبکه”‌ که از عمده‌ترین عوامل ناپایداری …

ذخیره سازی اطلاعات (Storage)

ذخیره سازی اطلاعات (Storage)     ارائه راهکارهای ذخیره سازی: ذخیره سازی داده امروزه از نیازهای حیاتی در دنیای تجارت مدرن به حساب می آید حفاظت از داده ها با استفاده از اطلاعات ذخیره سازی متمرکز علاوه بر حفاظت از داده‌ها، …

System Center

Microsoft System Center مجموعه ای از ابزارهای مدیریتی مایکروسافت برای ساختار IT سازمان ها میباشد که به منظور مدیریت و پشتیبانی بهتر و آسانتر سیستم های Server و Client طراحی شده است  و به مدیران شبکه امکان میدهد با حداقل هزینه، …

طراحی و معماری شبکه

طراحی و معماری شبکه (LAN, Campus LAN ,WAN):       در طراحی و معماری، شبکه‌ها را براساس تعداد Node  به دسته زیر تقسیم می کنیم: Small Network:  شبکه هایی با حداکثر ۲۰۰ سرویس گیرنده Medium – Size Network:  شبکه هایی …

پارس مهرمایا

شرکت پارس مهر مایا مفتخر است تا با کادر فنی مجرب و همکاری جمعی از اساتید قدیمی شبکه در ایران، در زمینه مشاوره و ارائه راهکارهای جامع شبکه اقدام به فعالیت نموده است. اعضای این شرکت با هدف ارائه خدمات مشاوره …