پشتیبانی و نگه داری

 پشتیبانی و نگهداری : یکی از مهمترین نیازمندیهای شبکه‌های متوسط و بزرگ، بحث نگهداری و پشتیبانی شبکه است. اجرای فرایند نگهداری منطبق بر دستورالعمل‌های دقیق باعث می‌شود تا از “سنگین شدن بار تدریجی سیستم‌ها و شبکه”‌ که از عمده‌ترین عوامل ناپایداری …

مراکز داده (Data Center)

طراحی و پیاده سازی مراکز داده Data Center:     طراحی و پیاده سازی مراکز داده شامل : سیستم تغذیه و نیرو سیستم سرمایش سیستم تهویه مطبوع مرکزی (HVAC)  محل و معماری فضا سیستم اطفای حریق شرایط محیطی دما و رطوبت …

پارس مهرمایا

شرکت پارس مهر مایا مفتخر است تا با کادر فنی مجرب و همکاری جمعی از اساتید قدیمی شبکه در ایران، در زمینه مشاوره و ارائه راهکارهای جامع شبکه اقدام به فعالیت نموده است. اعضای این شرکت با هدف ارائه خدمات مشاوره …