System Center

Microsoft System Center مجموعه ای از ابزارهای مدیریتی مایکروسافت برای ساختار IT سازمان ها میباشد که به منظور مدیریت و پشتیبانی بهتر و آسانتر سیستم های Server و Client طراحی شده است  و به مدیران شبکه امکان میدهد با حداقل هزینه، …

طراحی و معماری شبکه

طراحی و معماری شبکه (LAN, Campus LAN ,WAN):       در طراحی و معماری، شبکه‌ها را براساس تعداد Node  به دسته زیر تقسیم می کنیم: Small Network:  شبکه هایی با حداکثر ۲۰۰ سرویس گیرنده Medium – Size Network:  شبکه هایی …

پارس مهرمایا

شرکت پارس مهر مایا مفتخر است تا با کادر فنی مجرب و همکاری جمعی از اساتید قدیمی شبکه در ایران، در زمینه مشاوره و ارائه راهکارهای جامع شبکه اقدام به فعالیت نموده است. اعضای این شرکت با هدف ارائه خدمات مشاوره …