پشتیبان گیری(Backup)

ارائه راهکارهای  پشتیبان گیری (Backup):      ذخیره سازی داده امروزه از نیازهای حیاتی در دنیای تجارت مدرن به حساب می آید حفاظت از داده ها با استفاده از اطلاعات امنیتی و پروسه Backup بسیار مهم و در عین حال پیچیده …