مرکز عملیات شبکه (NOC)

مرکز عملیات شبکه (NOC):       مرکز عملیات شبکه معروف به NOC = Network Operation Center به مجموعه‌ای گفته می‌شود که تقریباً هیچ رخدادی در شبکه از دید آن پنهان نمی‌ماند. این مراکز از اجزای اصلی زیر تشکیل شده‌اند: سیستمهای …