مانیتورینگ(Monitoring)

مانیتورینگ(Monitoring): تجهیزات و منابع موجود شبکه توسط راهکارهای در نظر گرفته شده ذیل که بصورت یکپارچه و مرتبط با هم می­باشند، پیاده ­سازی می­شوند:     مانیتورینگ (Monitoring)دستگاهها شامل: Server Router Switch  Firewall End-Points مانیتورینگ سیستم عامل شبکه (NOS) مانیتورینگ برنامه …